Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Het heeft er alle schijn van dat belangen van bewoners nooit goed zijn afgewogen

Informatie

Het vaststellen van buisleidingenstroken is een omvangrijk proces. Hierbij zijn veel partijen betrokken, zoals diverse overheden, maar ook het bedrijfsleven. Vanwege het langdurige proces en bij gebrek aan transparantie is het moeilijk om alle informatie van de afgelopen jaren op een rij te zetten. Om het beeld compleet te maken hebben we twee Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) ingediend. Wij vinden het belangrijk dat ook burgers inzicht krijgen in hoe het tracé tot stand is gekomen en welke belangen er spelen. Alleen dan kunnen zij als volwaardige partij gebruik maken van de inspraakprocedure.
 
Mede uit de Wob-verzoeken wordt duidelijk dat er de afgelopen jaren een lobby vanuit het bedrijfsleven is geweest ten koste van de transparantie naar de samenleving. PPS-Pipelines (de aannemer/exploitant) is bij veel vergaderingen van de overheid aanwezig geweest. Tevens hebben zij geadviseerd aan Arcadis, die de milieustudies heeft opgesteld. Het is opmerkelijk dat in de milieustudie uit 2015 nog steeds geen enkel knelpunt in de wijk Brandevoort is opgenomen, terwijl die er wel degelijk zijn. 

Ingediende WOB-verzoeken

Hoe vind ik het plan bij de overheid?

Hiervoor ga je naar ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de button ‘Plannen zoeken’. Wanneer je hierna je adres invult, zie je de kaart met jouw straat. Vervolgens klik je op de tab ‘Rijk’. Hier zie je bij de structuurvisies het plan 'Structuurvisie buisleidingen 2012-2035' staan. Wanneer je hierop klikt zie je de felgroene buisleidingenstrook op het scherm verschijnen. De kaart kun je in- en uitzoomen en verschuiven.

Het lijkt erop dat het plan tot stand is gekomen door een één-tweetje tussen de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Vanwege het vermeende nationale belang hebben de belangen van de burgers tot voor kort geen enkele rol van betekenis gespeeld. Buizen Brandevoort maakt zich sterk om daar verandering in te brengen.

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO