Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Het tracé via Helmond was in 2011 al afgevallen op basis van vooronderzoek

Hoe is dit tracé tot stand gekomen?

In de ontwerpfase waren er drie routes om een verbinding te maken tussen Rotterdam Haven en Chemelot (Limburg). Hieronder is ook de route via Helmond; RL3 in onderstaande kaart. In de conceptfase is dit tracé op basis van onderzoek afgevallen ten gunste van het tracé in de richting van Venlo (route RL2). Door vaststelling van de route via regio Venlo is voldaan aan het nationaal belang om binnen de hoofdstructuur een verbinding tot stand te brengen tussen Rotterdam en Chemelot. Deze route is ook noodzakelijk om de industrie in het Ruhrgebied te verbinden met Rotterdam.

Na vaststelling van de hoofdstructuur is door een zienswijze van het bedrijfsleven (DSM, Rotterdam Haven en PPS-Pipelines/SABIC) de afgevallen route via Helmond (RL2) toch weer teruggeplaatst in de Structuurvisie Buisleidingen. Ditmaal als indicatief tracé welke nader onderzocht zou moeten worden.
 
Hierna wordt er aan het indicatief opgenomen tracé nog maar weinig aandacht besteed. De bij de overheden aanwezige kennis gaat met het verstrijken van de jaren grotendeels verloren. Dit komt o.a. door wijzigingen in het personeelsbestand, reorganisaties en een wijziging van ministerie. Deze kenniserosie bij de overheden onder invloed van de tijd werkt in het voordeel van het bedrijfsleven. Zonder dat er gedegen onderzoek is uitgevoerd wordt in de milieustudies uit 2018 opeens melding gemaakt van een definitief voorkeurstracé.
 
Zonder duidelijke redenen en waarschijnlijk enkel ten gunste van een mogelijke kostenbesparing voor de industrie is het ministerie voorbijgegaan aan de eigen onderzoeksresultaten. Bovendien negeert het daarbij zijn eigen beleidsrichtlijnen zoals het nastreven van maximale veiligheid, zuinig gebruik van de ruimte door bundeling, en voorkómen van overprogrammering en het hanteren van korte raaklijnen bij kwetsbare objecten en bevolkingsconcentraties. In Helmond loopt het indicatieve tracé uiteindelijk strak om en door de dichtbevolkte woonwijk Brandevoort. Begin 2013 wordt een zienswijzeprocedure opgestart die tot op heden nooit is afgerond.

Het tracé via Helmond is op basis van vooronderzoek afgevallen en vanwege een mogelijke kostenbesparing naderhand op verzoek van het bedrijfsleven weer teruggeplaatst in de Structuurvisie Buisleidingen.

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO