Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Buisleidingen voor gevaarlijke chemische stoffen horen niet in onze woonwijk!

Publicaties

Hieronder zijn de belangrijkste publicaties, brieven en kaarten te vinden die betrekking hebben op het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren via de gemeente Helmond.

Informatie Rijksoverheid Buisleidingen

Milieueffectrapport structuurvisie buisleidingen. 
(20 juli 2012)

Ga naar website

Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. 
(29-10-2012)

Ga naar website

Milieustudie Structuurvisie Buisleidingen
(18-12-2015)

Ga naar PDF

Aanvulling Structuurvisie Buisleidingen
(2-2-2018)

Ga naar PDF

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(maart 2012)

Ga naar website

Pijplijnongeval te Gellingen. Uitgave Ministerie van Economische Zaken
(12-11-2008)

Ga naar PDF

MKBA Structuurvisie Buisleidingen. Uitgave Ministerie van VROM
(03-03-2010)

Ga naar PDF

Buisleidingen in Nederland: een marktverkenning
(03-09-2018)

Ga naar website

Aanvulling Srructuurvisie Buisleidingen - Milieustudie
(13 april 2018)

Ga naar PDF

WOB-verzoeken, Kamervragen en brieven

Wob-verzoek Buisleidingentracé Helmond (23-11-2017)

Ga naar website

Brief aan minister Ollongren 
(07-02-2018)

Ga naar PDF

Reactie ministerie Bzk
(10-04-2018)

Ga naar PDF

Wob-verzoek over MER actualisaties welke verband houdt met de Structuurvisie Buisleidingen
(27-06-2018)

Ga naar website

Beantwoording Kamervragen over pijpleidingen voor gevaarlijke stoffen
(19-10-2018)

Ga naar website

Brief zeven gemeentes en Provincie Noord-Brabant aan minister Ollongren
(14-12-2018)

Ga naar PDF

Brief Brabantse Milieufederatie aan minister Ollongren
(20-12-2018)

Ga naar PDF

Brief Buizen Brandevoort aan college GS Noord-Brabant
(27-09-2018)

Ga naar PDF

Brief Buizen Brandevoort aan Tweede Kamer
(6-11-2018)

Ga naar PDF

Brief Buizen Brandevoort en Bewonersbelangen Schoor/ Nederweert aan college GS Limburg
(5-2-2019)

Ga naar PDF

Antwoorden op kamervragen over buizentracé
(20-03-2019)

Ga naar website

Wob-verzoek en ingebrekestelling Belangengroep Lierop – Buizen Brandevoort

Ga naar PDF

Brief Buizen Brandevoort en Bewonersbelangen Schoor/ Nederweert aan college GS Limburg
(26-03-2019)

Ga naar PDF

Kamerbrief ‘Aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve tracés’
(4-4-2019)

Ga naar PDF

Brief aan Bewonersteam Buizen Brandevoort 
(4-4-2019)

Ga naar PDF

Wob verzoek Structuurvisie ondergrondse buisleidingen
(17-4-2019)

Ga naar website

Brief aan minister Ollongren als antwoord op haar besluit van 4 april 2019
(01-05-2019)

Ga naar PDF

Kamerbrief over schrappen indicatief tracé buisleidingen
(15-07-2019)

Ga naar PDF

Zienswijze Buizen Brandevoort op de NOVI
(18-09-2019)

Ga naar PDF

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Belangengroep Lierop – Buizen Brandevoort
(1-11-2019)

Ga naar PDF

Kaarten

Visiekaart Structuurvisie buisleidingen met vervoerscorridor Zuidoost

Ga naar kaart

Buisleidingen PPS in combinatie met buisleidingen Structuurvisie 2012-2015 t.b.v. verbinding met Chemelot

Ga naar kaart

Kaart met indicatief buisleidingentracé door Helmond, Nuenen en Mierlo

Ga naar kaart

Overige informatie en websites

Gemeente Helmond: Informatiepagina over buisleidingen

Ga naar website

Onafhankelijk onderzoek Antea Group – gemeente Helmond

Ga naar PDF

Overzicht van risicosituaties bij u in de buurt

Ga naar website

Natuur Noord-Brabant in kaart gebracht

Ga naar website

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV): transportveiligheid van buisleidingen

Ga naar website

Goorts + Coppens Advocaten: Buisleidingen in Zuidoost-Brabant

Ga naar website

Provincie Noord-Brabant: Goederenvervoer per buis

Ga naar PDF

Nieuwsbrieven Buizen Brandevoort

Nieuwsbrief september 2018

Ga naar PDF

Nieuwsbrief november 2018

Ga naar PDF

Nieuwsbrief februari 2019

Ga naar PDF

Nieuwsbrief april 2019

Ga naar PDF

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO