Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Buisleidingen voor gevaarlijke chemische stoffen horen niet in onze woonwijk!

Wat zijn de plannen?

Er zijn plannen bij het ministerie BZK om via Helmond een extra buisleidingentracé vast te stellen voor de verbinding tussen Rotterdam en Limburg. Het gaat om vier tot zeven buizen voor het transport van chemisch gevaarlijke stoffen. Hierbij kun je denken aan ethyleenoxide, CO2, propeen en K1-stoffen. De buisleidingen lopen direct langs woningen, midden door een sportpark en doorkruisen diverse beschermde bosgebieden.

In 2011 is dit tracé afgevallen tijdens het vooronderzoek naar drie verschillende routes tussen Rotterdam Haven en Chemelot in Limburg. Er is toen een voorkeurstracé vastgesteld ten oosten van Helmond (via Tegelen). In dit tracé is nog voldoende ruimte voor de aanleg van nieuwe buizen. Maar onder het mom van nationaal belang probeert het bedrijfsleven een extra afsnijroute via Helmond te laten vaststellen om kosten te besparen. Het ministerie negeert in dit plan zijn eigen beleidsrichtlijnen en baseert zich op milieustudies vol met tekortkomingen. Als dit plan doorgaat betalen de inwoners van o.a. Helmond, Nuenen en Geldrop-Mierlo hiervoor de rekening.

Kaart Structuurvisie buisleidingen 2012-2035: Het indicatieve tracé Laarbeek-Echt-Susteren via Helmond is aangegeven met de gele lijn. Deze route is opgenomen na een zienswijze van DSM Chemelot en PPS-Pipelines/SABIC. Deze bedrijven zijn uit zijn op kostenbesparing waardoor het nationale belang vooral een privaat economisch belang is geworden ten gunste van enkele bedrijven.

Wat zijn de gevolgen? 

In de (bij voorkeur 70 meter brede) strook moeten alle vormen van bebouwing, bomen en struiken verdwijnen. Na aanleg van de buisleidingen mogen deze ook niet meer worden teruggeplaatst. Bovendien is het dan verboden om in deze strook een verharde weg aan te leggen, een kuil te graven of de grond te gebruiken voor opslag van bijvoorbeeld zand. Maar ook het plaatsen van weidepalen of gebruik van tentharingen is niet meer toegestaan. Wat overblijft is een kale grasstrook met felgekleurde markeringspalen en pomphuizen. 
Dat er risico’s verbonden zijn aan deze stoffen blijkt wel uit het feit dat er twee keer per maand een helikoptercontrole wordt uitgevoerd en vier keer per jaar een controle te voet. Omdat het gaat om meerdere buisleidingen heb je bovendien kans dat de leidingen elkaar kunnen beïnvloeden: een ongeluk met één leiding kan een ongeluk met een andere leiding uitlokken. Bij calamiteiten kunnen fakkelbranden, plasbranden en toxische wolken ontstaan over een afstand van wel twee kilometer. Het is wel duidelijk dat dit niet in een dichtbevolkte gebied thuishoort.

Wat kunnen we eraan doen?

Het tracé is nog indicatief (een plan) en dus nog niet vastgesteld. In 2013 is er al een inspraakprocedure geweest, maar deze is nooit beantwoord. In de eerste helft van 2019 komt er een nieuwe zienswijzeprocedure. Deze zienswijze is nog de enige mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid. Achteraf bezwaar maken tegen dit plan is niet mogelijk.
Alle bestuurders van de gemeente Helmond zijn erop tegen dat gevaarlijke stoffen door middel van buisleidingen door de gemeente vervoerd worden. Dit is opgenomen in het coalitie-akkoord van de gemeente Helmond. Wij roepen iedereen op om aandacht voor dit ongewenste tracé te vragen en zich bij ons aan te melden. Wij houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen en geven aan wanneer en hoe je een zienswijze in kunt dienen.

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO