Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Buisleidingen voor gevaarlijke chemische stoffen horen niet in onze woonwijk!

Onze visie

Chemische stoffen worden tussen havens en chemische bedrijven vervoerd per schip, trein, auto en door buisleidingen. Buisleidingen zijn een relatief veilig transportmiddel, maar zijn zeker niet zonder risico. Wanneer er meerdere buizen naast elkaar gelegd worden heb je bovendien kans dat een ongeluk zich van de ene buis uitbreidt naar de andere buizen. Wij zijn geen actiegroep tégen buisleidingen in het algemeen, maar vinden wel dat dergelijke buizen niet thuishoren in een dichtbevolkte omgeving en dat belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen. Het tracé door Helmond ontlast overigens niet het goederenspoor door de stad, omdat dit een treinverbinding is richting Venlo. Bij ontwikkeling van het buisleidingentracé via Helmond worden de risico’s alleen maar uitgebreid. Het spoor wordt wel ontlast wanneer het vastgestelde tracé ten oosten van Helmond (via Tegelen) verder wordt ontwikkeld.

Visiekaart Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035

Aangevuld met hoofdverbindingen Rotterdam-Chemelot via Venlo en Antwerpen

De vastgestelde verbinding tussen Rotterdam en Ruhrgebied (paarse lijn) is een (inter)nationale verbinding en is als zodanig opgenomen in de hoofdstructuur buisleidingen. In dit tracé zijn al buisleidingen ontwikkeld en biedt ruimte aan extra buisleidingen. Vanuit deze vervoerscorridor Zuidoost is de kortst mogelijk afstand naar Echt/Chemelot 29,3 kilometer terwijl de route via de knelpunten Helmond/Nederweert/Maasbracht 35 kilometer langer is, namelijk 64,3 kilometer. Alleen al in het kader van de nationale belangen ‘efficiënt gebruik van de ondergrond, het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving en het voorkomen van overprogrammering’ geniet het in 2012 vastgestelde tracé Tegelen-Chemelot in vele opzichten de voorkeur. In de MRIT vervoerscorridors is het tracé Rotterdam Ruhrgebied omschreven als topcorridor.

Probleem wordt bij de gemeentes neergelegd

Indicatief buisleidingentracé door regio Helmond

Gemeentes krijgen van de overheid de mogelijkheid om het tracé 250 meter te verschuiven. Dit is echter veelal niet mogelijk door de bestaande ruimtelijke ordening zoals woningen, een kanaal of EHS-bossen. Tevens moeten gemeentes bij het verschuiven rekening houden met de eis dat het tracé aan moet sluiten bij de gemeentegrens. In bijgaande plattegrond gaat het tracé van Helmond naar Nuenen naar Helmond naar Mierlo en weer naar Helmond. Om vervolgens weer door Mierlo de route naar het zuiden te vervolgen. Deze knelpunten zijn niet eenvoudig op te lossen. Wij vinden het een slechte zaak dat het ministerie heeft aangegeven pas na vaststelling van het tracé de knelpunten te bekijken. Wij vinden het belangrijk dat eerst alle knelpunten worden onderzocht en opgelost en pas daarna wordt besloten tot het al dan niet vaststellen van dit tracé. Er komt een nieuwe zienswijzeprocedure, maar liever zien we dat het ministerie al eerder inziet dat het tracé via Helmond hier niet thuishoort en wordt teruggetrokken. 

In 2012 is er al een voorkeurstracé vastgesteld tussen Rotterdam Haven en Chemelot. In dit eerder vastgestelde tracé ten oosten van Helmond (via Tegelen) is ruimte voor het aanleggen van nieuwe buisleidingen. Het aanleggen van een extra afkort-tracé via Helmond, alleen ten behoeve van het economisch belang van enkele bedrijven, leidt tot overprogrammering. Hierdoor ontstaat een plus-plus situatie en wordt er voorbijgegaan aan nut & noodzaak van het tracé Laarbeek-Echt-Susteren. Duidelijk is dat er door vaststelling van een extra buisleidingenstrook onnodig gebruik gemaakt wordt van de ondergrond.
 
De milieurapporten van Arcadis worden gekenmerkt door veel tekortkomingen, zijn suggestief geschreven en zijn tot stand gekomen met de schijn van belangenverstrengeling. Diverse woongebieden en beschermde natuur zijn herhaaldelijk over het hoofd gezien, waardoor er minder knelpunten zijn gesignaleerd dan er in werkelijkheid zijn. Wij vinden dat het tracé bij Helmond niet goed is onderzocht.
 
Bovendien gaat de overheid voorbij aan zijn eigen richtlijnen. In plaats van korte raaklijnen bij kwetsbare objecten (woningen) gaat het tracé in een C-vorm strak om en door de woonwijk Brandevoort. Onze visie is dat er te weinig rekening wordt gehouden met de leefomgeving en belangen van de burgers. Een veilige, leefbare woonomgeving en duurzame verstedelijking is een basisvoorwaarde voor alle burgers. Dat is een Rijksdoelstelling. Dit staat haaks op de plannen van een buisleidingentracé voor transport van gevaarlijke stoffen door een dichtbevolkte en verstedelijkte leefomgeving.

Er wordt herhaaldelijk door de overheden gesteld dat alle belangen goed zijn afgewogen. Dit, terwijl er nog een zienswijzeprocedure moet volgen. Tot nu toe lijkt het erop dat vooral de belangen van enkele bedrijven behartigd zijn. Wanneer dit tracé door zou gaan, is dit een cadeautje van de overheid voor de aandeelhouders van Chemelot over de rug van de bewoners.

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO