Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Er is al een route ten oosten van Helmond vastgesteld als verbinding tussen Rotterdam haven en Chemelot

Nut & Noodzaak

In aanvang werd het door het bedrijfsleven in Midden-Limburg belangrijker gevonden dat er een verbinding werd vastgesteld tussen Rotterdam en Chemelot, dan wat de afstand van het tracé zou zijn. Maar na vaststelling van het tracé (via Tegelen) is dat standpunt veranderd en zet het bedrijfsleven in op een extra buisleidingentracé via Helmond met als argument kosten te kunnen besparen. Dit 64 kilometer lange tracé via Helmond was al eerder op basis van vooronderzoek afgevallen.
 
In 2015 heeft PPS-Pipelines (de aannemer/exploitant) aangegeven dat zij het van strategisch belang vindt dat de twee gebieden door meerdere leidingen verbonden worden. Uit onderstaande kaart blijkt echter dat PPS-Pipelines al een groot aantal leidingen via meerdere tracés naar Chemelot exploiteert. Bovendien is via regio Venlo een buisleidingenstrook vastgesteld en al deels ontwikkeld. Hierin is ruimte gereserveerd voor een groot aantal leidingen die Rotterdam Haven internationaal verbinden met het Ruhrgebied. Met een korte verbinding van 29 kilometer vanuit regio Venlo, is Chemelot ook volledig over Nederlands grondgebied verbonden met Rotterdam Rijnmond waarmee voldaan is aan het nationaal belang. 

Overzicht buisleidingen verbinding Rotterdam haven met Chemelot

Samengestelde kaart met buisleidingen welke PPS-Pipelines al in beheer heeft, gecombineerd met de in de structuurvisie vastgestelde hoofdstructuur via Venlo (paars) en het indicatieve tracé via Helmond (geel) uit de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Tussen Rotterdam en Antwerpen Haven ligt een omvangrijke buisleidingenstraat welke in beheer is bij LSNed. Door middel van deze route via België heeft Chemelot eveneens verbinding met Rotterdam Haven.

Het ontwikkelen van een extra tracé van 64 kilometer via Helmond, naast het vastgestelde tracé via Venlo, is in conflict met het nationaal belang om zuinig om te gaan met de ondergrond. Een extra tracé leidt tot overprogrammering. Het nationaal belang is daarmee verworden tot een zakelijk belang van slechts enkele bedrijven. Het tracé via Venlo moet sowieso ontwikkeld worden voor de verbinding met het Ruhrgebied in Duitsland. Vanaf regio Venlo is de aftakking naar Chemelot nog maar 29 kilometer, in plaats van de 64 kilometer via Helmond. Je zou dus kunnen stellen dat de route via Helmond daardoor juist 35 kilometer langer is in plaats van 20 kilometer korter. 

In 2012 is de hoofdstructuur van buisleidingen voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld. Een extra afkorting op de hoofdstructuur leidt tot overprogrammering en onnodig ruimtebeslag. Bovendien is het onduidelijk of een afsnijroute nog wel onderdeel is van de hoofdstructuur zoals vastgesteld in de Structuurvisie Buisleidingen.

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO