Privacyverklaring belangengroep Buizen Brandevoort

Buizen Brandevoort maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, Gegevens delen is uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.  

A. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 1. Buizen Brandevoort neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze (externe) website, u van onze diensten gebruik maakt en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Buizen Brandevoort in deze een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. 

B. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres

 4. Adresgegevens

 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

 6. Locatiegegevens

 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website

 8. IP-adres: het laatste octet van het IP-adres hebben wij gemaskeerd

 9. Internetbrowser en apparaat type

C. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Buizen Brandevoort kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 2. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via buizenbrandevoort@gmail.com. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

D. WAAROM EN HOE LANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Met uw inschrijving bij Buizen Brandevoort geeft u toestemming dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. Uw aanwezigheid te kunnen noteren, wanneer u zich aanmeldt voor een bijeenkomst;
 3. U desgevraagd informatie toe te sturen;

 4. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren

Buizen Brandevoort zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: buizenbrandevoort@gmail.com

E. DELEN MET ANDEREN

 1. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht wijzen wij op de noodzaak om veilig om te gaan met uw gegevens en verzoeken wij u om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

F. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 1. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen, bezwaar te maken of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Buizen Brandevoort hebben, stuur dan een verzoek per e-mail naar buizenbrandevoort@gmail.com of stuur uw schriftelijke verzoek naar Buizen Brandevoort, Kaldersedijk 8, 5706 KD Helmond t.a.v. Frank Beekhuis.
 3. Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

 4. Buizen Brandevoort zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn, op uw verzoek reageren.

 5. Mochten we er samen niet uitkomen, dan vinden we dat heel vervelend. In dat geval is het mogelijk een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

G. COOKIES

 1. Buizen Brandevoort gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 2. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

H. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE

 1. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

 2. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

I. BEVEILIGING EN VERSIE

 1. Buizen Brandevoort neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via buizenbrandevoort@gmail.com

 2. Buizen Brandevoort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 3. Versie 1.1 d.d. 22/11/18.